Měla ho ráda

18.01.2014 19:52


 

Den se probudil do zamyšleného ticha, nebe se nechtělo vzdát noční temnoty a zůstávalo kovově šedé 

V podobný den ho poprvé uviděla.

Procházela tenkrát po zarostlé pěšině, maliní ji hladilo mladými lístky, pod nohama se prohýbal měkounký mechový koberec. Pěšina ji dovedla až k potoku. Chodívala sem ráda sama. Dnes tu ale byl on. Skláněl se nad hladinou, mohutný a silný. Neznámý. Polekala se a chtěla se obrátit na útěk. Pak k ní otočil hlavu, upřel na ni velké klidné oči a ona byla lapena.

Mnohokrát pak spolu procházeli právě po té pěšině, která ji k němu přivedla, až ji prošlapali v širokou stezku. Pili bok po boku z ubíhajícího proudu chladivé vody.

Zůstávali spolu v mrazivých ránech, rozpálených dnech i teplých nocích. Co chvíli se vzájemně dotýkali, bezděčně, z prosté potřeby být si k sobě blíž.

Byl nejsilnější, nikdo se mu nedokázal postavit, chránil ji. Cítila se bezpečná, i když se od ní občas na pár chvil vzdálil. Vždy. Až do této chvíle. 

Objevilo se něco cizího, ozývaly se nové a nepatřičné zvuky, vzduch byl prosycen pachem nebezpečí. Něco okolo obcházelo. Chtěla se ho zeptat, co si o tom myslí, utěšit se jeho klidem. Nestačila to.

Nový den prořízla ohlušující rána. 

Znehybněla, chladný vzduch se při každém opatrném výdechu srážel v oblak páry. Srdce ji divoce bušilo, rozhánělo do všech buněk ochromující děs.

Padl k jejím nohám, tichý, ohromný. Hleděla na něj, čekala, až se jeho boky začnou znovu zvedat v pravidelném rytmu života. Po několika nekonečných vteřinách pochopila. Cítila přítomnost smrti. Vznášela se nad jeho tělem, tiskla jeho srdce a spolu s ním i to její. Zatoužila pokleknout k jeho tělu, složit svou hlavu vedle jeho, zavřít oči a nikdy je už neotevřít.

Udělala jeden vratký krok jeho směrem, v lůně se jí pohnuly drobounké nožičky, obrátilo se to nové, přicházející, závislé na jejím životě.

S neuvěřitelnou tíhou se od něj odvrátila a dala se na útěk, mrštnými skoky zmizela v lese.

„Pláchla ti, Roberte!“ řekl Jakub.

Vysoký, prošedivělý muž se usmál.

„Nevadí, tohle je kapitální kousek, viděl jsi ty jeho parohy? Nejmíň šestnácterák.“

Oba pytláci se spokojeně zasmáli, opojeni úspěchem. Vydali svižným krokem k mrtvému jelenovi.

Takový pěkný den, pomysleli si oba.

Diskusní téma: Měla ho ráda

Datum: 05.06.2018

Vložil: Albertmop

Titulek: How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

The prostate gland is an essential a part of a male's reproductive :. It secretes fluids that assist the transportation and activation of sperm. The prostate gland is located just in front of the rectum, below the bladder and all around the urethra. When there is prostate problem, it is almost always really miserable and inconvenient for that patient as his urinary system is directly affected.

The common prostate health issues are prostate infection, enlarged prostate and prostate cancer.Prostate infection, often known as prostatitis, is the most common prostate-related problem in men younger than 55 years old. Infections with the prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis is the least common of kinds of prostate infection. It is due to bacteria perfectly located at the large intestines or urinary tract. Patients may feel fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by making use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to relieve the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is a condition associated with a particular defect inside gland and also the persistence presence of bacteria inside urinary tract. It can be caused by trauma to the urinary tract or by infections from the rest in the body. A patient may feel testicular pain, small of the back pains and urination problems. Although it is uncommon, it could be treated by removal of the prostate defect followed by making use antibiotics and NSAIDs to help remedy the inflammation.

Non-bacterial prostatitis makes up about approximately 90% of most prostatitis cases; however, researchers have not yet to ascertain the causes of these conditions. Some researchers believe chronic non-bacterial prostatitis occur as a consequence of unknown infectious agents while other believe intensive exercise and heavy lifting could cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, an effective meals are important. These are some in the actions you can take to keep your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is necessary for our health and wellbeing and it will also keep the urinary track clean.

2. Some studies suggest that a number of ejaculations each week will prevent cancer of the prostate.

3. Eat red meat sparingly. It has been shown that consuming over four meals of beef a week will heighten the chance of prostate diseases and cancer.

4. Maintain a suitable diet with cereals, vegetable and fruits to make certain sufficient intake of nutrients needed for prostate health.

The most important measure to look at to make sure a healthy prostate would be to go for regular prostate health screening. If you are forty yrs . old and above, you must go for prostate examination one or more times per year.

Přidat nový příspěvek